Fundacja Rozwoju Chirurgii Endowaskularnej ENDOFOUND została utworzona w sierpniu 2012 roku. Fundacja ENDOFOUND jest organizacją non-profit, a jej głównym celem jest szeroko pojęte wspieranie jednej z najszybciej rozwijających się w Polsce dziedzin medycyny, jaką jest chirurgia naczyniowa. Jest to możliwe poprzez działania upowszechniające wiedzę na temat chorób naczyniowych i najnowszych, małoinwazyjnych metod ich leczenia, jak również wsparcie badań naukowych i promocję prac naukowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie chirurgii endowaskularnej.

Do głównych zadań Fundacji ENDOFOUND należy udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego lub finansowego inicjatywom na rzecz wsparcia rozwoju chirurgii endowaskularnej w Polsce, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze specjalistami w dziedzinie chirurgii naczyniowej, jak również z instytucjami publicznymi i pozarządowymi, zainteresowanymi działalnością statutową Fundacji. Ważnym zadaniem Fundacji jest także wspieranie oddziałów chirurgii wewnątrznaczyniowej publicznej służby zdrowia, zarówno poprzez pomoc w leczeniu chorych najnowszymi, małoinwazyjnymi metodami, jak również poprzez pomoc w uzyskiwaniu środków na zakup sprzętu medycznego najwyższej klasy.

Fundacja w aktywny sposób wspiera także działania edukacyjne związane z chirurgią wewnątrznaczyniową, między innymi poprzez udzielanie stypendiów i grantów dla lekarzy i personelu medycznego, w celu doskonalenia umiejętności specjalistycznych w zakresie chirurgii i dziedzin powiązanych z chirurgią, a także umożliwiając udział w sympozjach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach naukowych, które mogą wpływać na doskonalenie zawodowe specjalistów w tej dziedzinie.